Inlägg

Tio viktiga bud för Skövdes framtid

1. Försvara friheten för alla kommunens invånare Vi lever i en ny tid där terror och våld smyger sig in. Liberalernas viktigaste roll är att stå upp för varje människas frihet att forma sitt eget liv. Det handlar om att stå upp för funktionsnedsatta, för val av skola, för valfrihet vid måltider för äldre i behov av stöd, för valmöjligheter att starta företag. 2. Framtidstro Liberalernas politik i Skövde bygger på framtidstro. En växande kommun med ett gynnsamt klimat för entreprenörer och företagare. En kommun där bostäder för rimliga kostnader upplevs gynnsamt att bo i. 3. Bästa skolkommun i Västra Götaland Liberalerna leder skolligan i SKL:s redovisningar. Skövde som växande kommun har alla förutsättningar att bli Västra Götalands bästa skolkommun. Elever ska kunna nå optimal kunskapsutveckling från förskola till högskola. Vi får inte missa IT-utvecklingen genom bristen på datorer i grundskolan. Lärares arbetsmiljö är A och O för skolan. 4. Näringsliv och välfärd Mycket kan g

Ska konsumentorganisationen Motormännen byta namn?

I dagarna pågår diskussioner i hela landet om konsumentorganisationen Motormännens varumärke och eventuella namnbyte. Styrelsen för Skaraborgsklubben har deltagit i detta uppdrag och nu redovisat synpunkterna till riksorganisationen inför en eventuell extra kongress. - Vi upplever att flera har intresse att diskutera Motormännens varumärke och syfte att driva konsumentorganisationen för bilister, säger Ulla-Britt Hagström, ordförande för klubben. Många tycker ändå att det är onödigt att byta namn och riskera ett känt varumärke och framtida organisation. Detta trots att unga kvinnor säger att de inte vill vara med i en organisation som har namnet Motormännen. Man anser att den allmänna synen på bilen och bilanvändande genom åren förändrats ”Från statussymbol till vardagscykel”. Inte minst på landsbygden är bilen verktyg och symbol för den rörliga friheten. Yngre avstår bil i stor utsträckning pga miljö- och ekonomiska skäl. Men körkort krävs ofta för att få jobb. Att flera söke

Yttertätorterna vill göra sin röst hörd

Liberalerna tackar alla i våra yttertätorter som svarat på vår enkät under valrörelsen 2014. Nu följer vi upp vad som hänt under den här mandatperioden fram till valet i höst. Svaren ger oss ”råg i ryggen” att arbeta vidare för att hela Skövde ska leva. Här finns exempel på några önskemål som det är viktigt för oss politiker att ta tillvara: • Skultorp – lägenheter i Kommunalhuset, bostäder för äldre, upprusta Sjötorpssjön, stödja ungdoms- och idrottsarbete, idrottshall med fullmått, buss vid Ringduvevägen och Morkullevägen Och så knorren efter frågorna: Plus att vara mer intresserade efter Valen! • Frösve/Stöpen – bättre bussförbindelse till Skövde och buss 510 tillbaka, Stöpen vill ha seniorboende för pensionärer, ett gym med legitimerad sjukgymnast, ökade öppettider på fritidsgård och bibliotek, föreningsstöd, Skövdes största förskola Hästhoven bör renoveras Och så knorren efter frågorna: Få lika hög status som Skultorp. • Igelstorp – cykelbana mellan Igelstor

Hur skyddas befolkningen?

Regeringen måste förtydliga sig För individens frihet i ett samhälle krävs trygghet och säkerhet. Allt mera terrorattacker runt omkring oss kväver på sikt den enskildes frihet. Cyberattacker har blivit ett reellt hot. Skolskjutningar tränger sig på oss. Totalförsvarets Författningshandbok 2017 – 2018 från Försvarsdepartementet pekar på ett stort antal åtgärder för befolkningsskydd och säkerhet. Kommunerna kommer att åläggas större ansvar, men vad och hur? Riktlinjerna är inte tydliga. Ett exempel är krigsplacering. Personal i kommuner och landsting ska krigsplaceras, men vilka? Hur ska prioriteringen ske? Planering ska ske för stöd till försvarsmakten. Vilka landsting och vilka kommuner är prioriterade? Är militärorterna prioriterade? Hur ska sekretessen hanteras vid samverkan med höga krav på sekretess? Regeringen måste förtydliga sig.  När Liberalerna träffade Skövde kommuns säkerhetssamordnare kunde han informera om ett stort antal åtgärder kommunerna förväntas göra, me

Fantastisk personal och skickliga ekonomer

För någon månad sedan presenterades intäkter och ekonomiskt läge för akutsjukhusen i Västra Götaland. Som ordförande för styrelsen för Skaraborgs Sjukhus känner man alltid nervositet inför en sådan presentation, trots att man egentligen är helt trygg i att SkaS ekonomer har allt under kontroll. Akutsjukhusen är Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus), SÄS (Södra Älvsborgs Sjukhus), SkaS (Skaraborgs Sjukhus), KS (Kungälvs Sjukhus) och AL (Alingsås Lasarett). Antalet akutbesök ökar varje år – 0,6 procent i snitt för regionen per år. För SkaS handlade det om 2,99 procent år 2016 och 0,63 procent 2017. Medan regionens akutsjukhus höjts med 4,2 procent för regionen i snitt har Skaraborgs Sjukhus fått 3,5 procent, lägst procentandel bland akutsjukhusen i regionen. Invånarantalet är grundläggande för fördelningen. Geografiska avstånd eller andel äldre påverkar i princip inte alls tilldelningen. Ju fler invånare vi lyckas locka till Skaraborg, desto bättre

Sjukhuskyrkan och korset

En ny debatt förs om kristendomen ska ha en särställning i ämnet religionskunskap. Under lång tid har det förekommit krafter som vill tona ned kristendomens roll inom religionsämnet. Vid millennieskiftet pågick en sådan debatt i riksdagen. Skolverket nämnde inte överhuvudtaget ordet kristendom i kursplaneförslaget. Remissinstanser som Svenska kyrkan hade inte tillfrågats. Jag ägnade mycket tid åt att se till att inte "Kristendom" skulle byta namn till "abrahamistisk tradition" under min tid i riksdagen. Och där kan jag fortfarande känna ett positivt resultat. Det hjälpte att reagera. Min åsikt är att eleverna ska få en grund i kristendomens värderingar. Om eleverna inte har kunskaper om Sveriges nationella religion, har de ingen bas att stå på för att ta till sig innehåll och värderingar från olika religioner. Ett smörgåsbord innehåller alltid bröd, något att lägga pålägget på. Sedan råder full valfrihet. Hela vår kultur bygger på demokrati och den tradition s

Lösningsfokuserade verksamhetschefer inom SkaS

För tredje året i rad mötte styrelsen för Skaraborgs Sjukhus (Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad) verksamhetscheferna till en heldag. Ämnet vid träffen på Lidköpings sjukhus var ”Möjligheter och utmaningar inför omställning till nära vård och högprioriterade frågor”. Genomgående handlade chefernas bekymmer om svårigheterna att rekrytera personal, främst specialistläkare och sjuksköterskor. Generellt visade sig cheferna för verksamhetsområdena M1 – M6 och K1 – K6 lösningsfokuserade att klara tillgängligheten i enlighet med Västra Götalandsregionens beslut i regionfullmäktige. Också utbildningschef Anders Plantin och forskningschef Elisabeth Kenne Sarenmalm var inne på samma linje. De vill ge allt tänkbart utbildningsstöd till en personal med redan hög kompetensnivå och forskningsframgångar i en ökad akademisering, för att samverka i ett helhetstänkande Skaraborgs sjukhus. Sjukhuset har drygt 4 500 anställda. Från i topp till krav på snabba lösningar. Redovisningen visade at